Nieuwste magazines

Iedereen kent het verlangen naar elders. Maar waar komt dat verlangen vandaan? Verlangen we naar iets nieuws, ontdekken we liever meer van hetzelfde, of reizen we om onszelf te ontwikkelen? Of je de zomer nu thuisblijft of op pad gaat, lees alles over reizen in dit horizon verbredende dossier en ga op ontdekkingsreis met grote denkers als Michel de Montaigne, Henri Bergson, Alain de Botton, Edward Saïd en Sylvia Plath.  

Verder in dit nummer: alles wat je nog niet wist over weten in een interview met de Canadese filosoof Jennifer Nagel, een spannend gesprek met filosoof Paul C. Taylor over racisme, een historisch profiel van de strijdbare socioloog Pierre Bourdieu, en ten slotte praktisch filosoof Jos Delnoij over de ‘denknood’ van de ambtenaar. Wil je zelf leren filosoferen? Dat kan natuurlijk in het katern ‘Filosofie is makkelijker als je denkt’. Met dit keer de vraag: wat is het goede?

07/2024

U kunt dit magazine niet bekijken
Waarom vragen we? Is er op elke vraag een antwoord? En wat willen we als we een vraag stellen: een antwoord of iemand die het antwoord geeft? Lees dit dossier over ‘vragen’ en maak het jezelf lastig met vragen die je nooit eerder durfde te stellen.

Verder in dit nummer: een vraaggesprek met de Amerikaanse filosoof Susan Wolf over waarom goed willen zijn voor anderen je leven nog niet betekenisvol maakt, schrijver Willem Jan Otten onderzoekt in een essay hoe het goede raadselachtiger kan zijn dan het kwaad, een dubbelinterview met de Dichter en Denker des Vaderlands Babs Gons en Marjan Slob over hoe taal beperkt en bevrijdt, en ten slotte legt filosoof Jenny Slatman in de rubriek ‘praktische filosofie’ uit waarom we ziekte en handicaps niet tegen moeten gaan door zieke mensen te veranderen, maar de wereld. Ook kun je dit nummer het filosoferen weer zelf oefenen in het katern ‘Filosofie is makkelijker als je denkt’. Met deze keer de vraag: wat is kiezen?

06/2024

U kunt dit magazine niet bekijken
Een kind de fles geven, het gras maaien of een ziekenbezoek noemen we allemaal ‘zorgen’. Maar wat is zorgen eigenlijk? Je kunt zorgen hebben en iemand verzorgen, maar kunnen we ook zonder zorgen? Een dossier over medelijden, zorg en zorgeloosheid.

Verder in dit nummer: een interview met cabaretier en filosoof Tim Fransen over hoop en vrees in ons ‘Calamiteitperk’, een historisch profiel van de mystieke denker Cusanus over waarom niet weten belangrijker is dan weten, een klassieker van Alasdair MacIntyre die uitlegt waarom het leven zonder deugden een grote chaos wordt, en ten slotte de inzichten in de grenzen van je eigen denken van de praktisch filosoof Harm van der Gaag. Ook kun je dit nummer het filosoferen weer zelf oefenen in het katern ‘Filosofie is makkelijker als je denkt’. Met deze keer de vraag: wat is verandering?

05/2024

U kunt dit magazine niet bekijken
Leidt chaos alleen tot onzekerheid en geweld of kan het ook een bron zijn van vernieuwing en creativiteit? In een mooi overzichtelijk dossier laten we hedendaagse en klassieke denkers hun licht schijnen over crisis, wanorde, ontsporing en andere chaos. We laten niets aan het toeval over, zeker niet in het interview met Jeroen Hopster over een van de meest ingrijpende en onbegrepen krachten in ons bestaan: het toeval.

Verder in dit nummer: Bert Keizer over de nog altijd raadselachtige verbinding tussen lichaam en geest, een historisch profiel van de eigenzinnige Vlaamse filosoof Patricia De Martelaere, een interview met Graham Harman over waarom de werkelijkheid misschien heel anders is dan je denkt en filosofiedocent Sanne ten Wolde over hoe je door te denken met anderen uiteindelijk jezelf helpt. Ten slotte in het zelf-leren-denkenkatern ‘Filosofie is makkelijk als je denkt’ de vraag: wat is muziek?

04/2024

U kunt dit magazine niet bekijken
We leren de wereld niet alleen kennen door onze ogen, maar ook met onze handen en huid. Waarom raken we aan en worden we aangeraakt? Wat voelen we voor seks? En hebben handen een bewustzijn? In dit dossier maken hedendaagse en klassieke denkers het belang van voelen invoelbaar.

Verder in dit nummer: hoe kan het dat we onrecht over het hoofd zien? Filosoof en psycholoog Lieke Asma legt de herkomst van onze blinde vlekken bloot. Kun je schoonheid leren? Praktische filosoof Selby van Holthe probeert het bij een woningcorporatie. Hoe raken we geïnspireerd? In een interview legt filosoof Désanne van Brederode uit waarom ons innerlijk vuur lijkt gedoofd en hoe we het weer aanwakkeren. In het historisch profiel: Lucretius, hoe kon deze Romeinse dichter en filosoof het atoom bedenken? Ten slotte in het zelf-leren-denkenkatern ‘Filosofie is makkelijker als je denkt’ over leven: is er leven zonder beleving?

03/2024

U kunt dit magazine niet bekijken
God is dood, de mens moet zelf zin geven aan zijn leven, en de waarheid is relatief - het zijn allemaal inzichten van Friedrich Nietzsche (1844-1900). Hoe dreunt de filosoof met de hamer nog altijd na?

Verder in dit nummer: Michel Dijkstra over hoe de Japanse filosofie je leert denken met je hart, een historisch profiel van feminist avant la lettre Mary Wollstonecraft, een interview met Camiel van Winkel over de realiteit van films, en managementfilosoof Marianne Scheeper over het nut van niet-weten. Ten slotte in het zelf-leren-denkenkatern ‘Filosofie is makkelijker als je denkt’ over het onbewuste: wat weet je als je iets onbewust weet?

02/2024

U kunt dit magazine niet bekijken
Komt het vreemde van buitenaf ons normale leven binnen? Zoals een virus of een onverwachte gebeurtenis. Of zijn onze gedachten en gevoelens zelf vreemd? Wanneer is iemand een vreemdeling? En hoe vreemd is ons normaal?

Verder in dit nummer: een interview met filosoof Didier Eribon over hoe afkomst je blik op de wereld vormt, een historisch profiel van de postmoderne filosoof Gianni Vattimo over wat ‘zwak denken’ zo sterk maakt, een opgeruimd gesprek met Kieran Setiya over ellende, de praktische inzichten van managementfilosoof Erik Boers over waarden op de werkvloer, en leer ten slotte filosoferen in het katern Filosofie is makkelijker als je denkt over de vraag: wat is ruimte?

01/2024

U kunt dit magazine niet bekijken
Iedereen gelooft wel in iets: in God, in de liefde, in dat het morgen gaat regenen. Maar hebben we het wel over hetzelfde? Wat is geloof eigenlijk? Zijn complotdenken en bijgeloof ook geloof? En kun je weten zonder te geloven?

Verder in dit nummer: een interview met filosoof van de prehistorie Corijn van Mazijk over het denken van Neanderthalers, een historisch profiel van de liefdevolle analyticus Harry Frankfurt die meende dat je pas vrij bent als je kunt willen wat je wilt, Svenja Flasspöhler legt in een vraaggesprek uit waarom gevoeligheid soms leidt tot geweld, en topambtenaar en filosoof Erik Pool vertelt hoe hij de honderdveertigduizend ambtenaren onder zijn hoede morele moed bijbrengt. Ten slotte gaat het in het katern Filosofie is makkelijker als je denkt over de vraag: wat is techniek?

12/2023

U kunt dit magazine niet bekijken
Zeker als we niet weten wát we willen, weten we wel dát we willen. Maar hoe weet je zeker dat de vrije wil geen illusie is? Kun je willen wat je wilt? En wie of wat wil er dan eigenlijk? Ontdek of je kunt weten wat je wilt in dit dossier over de vrije wil.

Verder in dit nummer: een interview met de Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman over hoe je jezelf kunt leren kennen, een historisch profiel van de radicale mediacriticus Jean Baudrillard die verklaarde dat echt en nep hetzelfde zijn, een vraaggesprek met Maarten van Doorn over waarom we beter denken dan we denken en bedrijfsethicus Menno de Bree legt uit hoe hij artsen, bankiers en andere professionals uit hun risicomijdende houding trekt. Ten slotte gaat het in het katern Filosofie is makkelijker als je denkt over de vraag: wat is genot?

11/2023

U kunt dit magazine niet bekijken