Nieuwste magazines

Wat normaal is, is nog niet vanzelfsprekend. Hoe bepaalt wat we normaal vinden onze blik op de werkelijkheid? Is de grens tussen het normale en het abnormale wel scherp te trekken? En is mode een uitdrukking van onze neiging om normaal te willen zijn? Een buitengewoon dossier over het normale.

Verder in deze editie: leren filosoferen over ‘mij, mezelf en ik’, een uitgebreid interview over de praktische filosofie van wetenschapsfilosoof Ton Derksen, die door denkfouten op te sporen mensen uit de gevangenis krijgt, een analyse van het denkgereedschap van Hannah Arendt, en  een vraaggesprek met filosoof Fleur Jongepier over haar prijswinnende onderzoek naar de invloed van Big Tech.

11/2022

U kunt dit magazine niet bekijken
We willen eerst zien dan geloven. Maar wat als we nu eens niet kijken, maar luisteren? Een uitgebreid dossier over luisteren, met vier toonaangevende filosofen over horen en klinken, een essay over de stem, een achtergrondstuk over het gat in onze kennis als we het oog voorrang geven op het oor, en een longread van de Belgische wetenschapsfilosoof Vinciane Despret over het perspectief van de zangvogel.

Verder in deze editie: leren filosoferen over voelen, een historisch profiel van seksbeluste vrijheidsdenker Markies de Sade, een essay over digitaal vluchtgedag van Doortje Smithuijsen en een interview met de marxistische tweelingbroers Jarmo en Arthur Berkhout.

10/2022

U kunt dit magazine niet bekijken
Waar komt inspiratie vandaan?

‘Laat je inspireren!’, hoor je vaak. Maar waar komt inspiratie eigenlijk vandaan? Uit onszelf? Of moeten we door iets bewogen worden? Een uitgebreid dossier over inspiratie met de belangrijkste filosofische theorieën over inspiratie, indringende portretten van een profsporter, een wetenschapper, een kunstenaar en mensenrechtenadvocaat, die antwoord geven op de vraag waardoor zij bewogen worden, en ten slotte twee inspirerende essays van filosoof Désanne van Brederode en psycholoog Ap Dijksterhuis die zich verwonderen over begeestering van het denken.

Verder in deze editie: leren filosoferen over willen, een historisch profiel van Michel Serres, en interviews met denkdiva Hélène Cixous, piekeraar Maarten van Buuren, en met praktisch filosoof Jos Kessels.

9/2022

U kunt dit magazine niet bekijken
We vinden dromen de gewoonste zaak van de wereld. Maar waar ben je eigenlijk als je droomt? En ben je daar nog steeds jezelf, of iemand anders? In een dossier over dromen krijgt u in vogelvlucht Freuds belangrijkste inzichten over dromen, indringende portretten van een lucide dromer, een nachtmerrie-kenner, een VR-kunstenaar en een sjamaan, en toont Jeroen Hopster hoe de bedrieglijke droom ook een rijke bron van inzicht is over ons bewustzijn. Verder in deze editie: leren filosoferen over de liefde, een historisch profiel van Friedrich Schelling, en interviews met politiek filosoof Lea Ypi over vrijheid, met Gerben Bakker over ‘veiligheidsbegeerte’, en met Jurriën Hamer over waarom schurken pech hebben en helden geluk.

7-8/2022

U kunt dit magazine niet bekijken
‘Ik denk, dus ik ben’ is veruit de bekendste filosofische oneliner. Toch wordt het werk van Descartes al jaren verkeerd uitgelegd. In een dossier gaan we in op het leven, denken en werk van deze zeventiende-eeuwse scherpe geest. Verder in deze Filosofie Magazine: filosoof en voormalig medicus Marli Huijer over de toekomst van het sterven, een historisch profiel over de islamitische mystieke denker Al-Ghazali, een interview met de jonge filosoof Dilara Bilgiç over hoe we hokjesdenken kunnen doorbreken en cabaretier en filosoof Tim Fransen over de overeenkomsten tussen humor en filosofie.

6/2022

U kunt dit magazine niet bekijken
In onze visuele cultuur nemen we kijken vaak voor lief. Maar wat doet kijken voor onze kennis? En kun je beter leren kijken, of met een bredere blik? Deze maand wijden we een dossier aan kijken. Een spoedcursus toont in vogelvlucht vier filosofische theorieën over kijken. In een interview vertelt classicus en kunstkenner Patrick De Rynck over de kunst van het kijken. De Italiaanse filosoof Francesca Minerva gaat in op de discriminatie van mensen die niet aan het schoonheidsideaal voldoen, en Ira Pronk schreef een essay over wat er gebeurt als we kijken naar de natuur. Verder deze maand: leer zelf filosoferen over recht, een historisch profiel over filosoof en pedagoog John Dewey, een interview over eenling zijn met de grote Duitse denker Rüdiger Safranski, en ethiek vol humor met Michael Schur, schrijver van de Netflix-serie The Good Place.

5/2022

U kunt dit magazine niet bekijken
Hoe intiem we ook zijn, de ander blijft altijd een vreemde voor ons. Staat die vreemdheid echte intimiteit niet in de weg? In een dossier over intimiteit legt denker en psychoanalyticus Paul Verhaeghe de vinger op de gevoelige plek: we willen samensmelten met een ander, maar zijn tegelijkertijd bang om ons ‘ik’ te verliezen. Dat deze innerlijke strijd er in elke relatie anders uitziet tonen de indringende portretten van een stiefvader, sekswerker, transgender en een polyamoureuze stel. De Franse filosoof Charles Pépin laat met zijn filosofie van de ontmoeting zien dat we alleen onszelf vinden door onze relaties met anderen. Verder in Filosofie Magazine in deze Maand van de Filosofie: Miriam Rasch over de vraag hoe we autonoom kunnen leven in een tijd waarin algoritmes het altijd beter weten, Marc van Dijk over Nietzsche voor tienjarigen, en Helmuth Plessner over het lichaam in de filosofie.

4/2022

U kunt dit magazine niet bekijken
Geld is niet alleen een middel om mensen te bevrijden, maar ook een middel om ons te gijzelen en te vervreemden. Hoe werkt geld eigenlijk? En wat doet het met ons? Deze maand wijden we een dossier aan het thema geld. Na ruim een eeuw verschijnt Georg Simmels Filosofie van het geld in het Nederlands. Socioloog Rudi Laermans legt uit hoe dit werk laat zien dat geld op indringende wijze de moderne mens vormgeeft. In een longread is Simmel zelf aan het woord, over ons verlangen naar verspilling. Een spoedcursus toont in vogelvlucht vier filosofische theorieën over geld, geluk en economie. En Marnix Verplancke beschrijft ons streven om almaar meer te verdienen, en wat er gebeurt met onze kijk op geld nu munten steeds vaker virtueel zijn. Verder gaan we deze editie in gesprek met Lieke Asma, die een lans breekt voor het bestaan van de vrije wil en het tijd vindt om onze intenties serieuzer te nemen. In een achtergrondstuk over troost laat Fleur Jurgens zien dat filosofie geen lijden voorkomt, maar wel onnodige kwelling. En in een historisch profiel staan we stil bij het denken van Martin Buber, die stelde dat ons ‘ik’ nooit op zichzelf staat.

3/2022

U kunt dit magazine niet bekijken
Of het nou om lichamelijk of geestelijke pijn gaat, leed en denken gaan moeilijk samen. Als je hevige pijn lijdt, is het bijna onmogelijk om nog heldere gedachten te formuleren. Kun je pijn wegdenken? Of ervaren we meer pijn als we er meer aandacht aan besteden? Deze maand onderzoeken we de filosofie van de pijn. In een spoedcursus staan we stil bij filosofische raad over hoe om te gaan met pijn. Vier mensen die in het dagelijks leven te maken hebben met pijn incasseren lichten toe waarom zij pijn niet uit de weg gaan. Femke van Hout onderzoekt in een essay wat we eigenlijk hebben als we pijn hebben. Maartje van den Breejen staat stil bij rouw en het gevoel van alleen zijn dat deze geestelijke pijn met zich meebrengt. Hoe kun je dit leed met anderen delen? Verder gaan we deze editie in gesprek met de Franse techniekfilosoof Éric Sadin, die stelt dat mensen door sociale media in ‘ik-tirannen’ zijn veranderd. Theatermaker en filosoof Stefaan Van Brabandt vertelt over zijn theaterstuk over Sartre en De Beauvoir. En in een historisch profiel staan we stil bij het denken van Erich Fromm, die zag dat vrijheid angstaanjagend is, maar noodzakelijk om te kunnen liefhebben.

2/2022

U kunt dit magazine niet bekijken